Αιτήσεις

From CypDIS Online Help

Jump to: navigation, search

Το Σύστημα Τιμολόγησης Φαρμάκων «υποδέχεται» τις αιτήσεις που υποβάλλουν οι εταιρίες μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας Υποβολή αιτήσεων για καθορισμό/αύξηση τιμής φαρμακευτικού προϊόντος. Στο σύστημα Τιμολόγησης είναι διαθέσιμες όλες εκείνες οι αιτήσεις για καθορισμό τιμής που έχουν υποβληθεί μέσω διαδικτύου (είτε προσωρινές αιτήσεις από τον εξωτερικό χρήστη (εταιρία) είτε οριστικοποιημένες) αλλά και οι αιτήσεις που μπορεί να εισάγει στο σύστημα ο εξειδικευμένος χρήστης των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών. Η οθόνη αποτελείται από δύο πάνελ. Το πάνελ Αιτήσεις προσφέρει τη δυνατότητα αναζήτησης και προβολής των αιτήσεων ενώ το πάνελ Διαδικασία προβάλλει την αίτηση για την οποία έχει ξεκινήσει η επεξεργασία της (δηλαδή με βάση την αίτηση έχει ξεκινήσει μια διοικητική διαδικασία) καθώς και το στάδιο εξέλιξης της επεξεργασίας αυτής.

Αναλυτικά, με τη χρήση αυτής της προσφερόμενης ηλεκτρονικής υπηρεσίας ο χρήστης του συστήματος έχει τη δυνατότητα αναζήτησης των αιτήσεων, διαχείριση των αιτήσεων και έναρξη διοικητικής διαδικασίας με βάση μια συγκεκριμένη αίτηση:

Ορίζοντας κάποιο κριτήριο ή συνδυασμό κριτηρίων αναζήτησης μπορεί να ανασύρει από τη βάση δεδομένων όλες τις εγγραφές που πληρούν τα κριτήρια αυτά. Κριτήρια αναζήτησης είναι ο Κ.Α.Κ. της αίτησης, το φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο έγινε η αίτηση, ο κωδικός, η κατάσταση υποβολής της αίτησης στο διαδίκτυο (προσωρινή, οριστική), η κατάσταση επεξεργασίας της αίτησης (μη έναρξη διαδικασίας, εκκρεμής, ολοκληρωμένες), το χρονικό όριο (ημερομηνία από/μέχρι) της αίτησης, ο τύπος της αίτησης (αν πρόκειται για εισαγμένο ή επιτόπια παρασκευαζόμενο φαρμακευτικό προϊόν) , αν πρόκειται για αντίγραφο ή για πρωτότυπο φάρμακο και τέλος αν η αίτηση έχει γίνει για καθορισμό νέας τιμής, για κοινοποίηση χαμηλότερης ή αύξηση τιμής. Τονίζεται ότι η ονομασία του Κ.Α.Κ. και του φαρμακευτικού προϊόντος αντλούνται κατ’ ευθείαν από τη βάση δεδομένων των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών. Μετά τον καθορισμό των κριτηρίων αναζήτησης και το πάτημα το κουμπιού Αναζήτηση, ο πίνακας γεμίζει με το σύνολο των εγγραφών που πληρούν τα κριτήρια αυτά και κάθε αίτηση είναι αναγνωρίσιμη από τον μοναδικό μηχανογραφικό κωδικό αίτησης, τον τύπο, την εταιρεία, το φαρμακευτικό προϊόν, την ημ. αίτησης, και την κατάσταση της αίτησης. Αν ο χρήστης πατήσει με το ποντίκι πάνω στην εγγραφή της αίτησης μπορεί να ενημερώσει την εγγραφή με τον αριθμό πρωτοκόλλου ή να τροποποιήσει την ημερομηνία και την κατάσταση της αίτησης. Παράλληλα προσφέρεται η δυνατότητα διαχείρισης της αίτησης (κουμπί Διαχείριση) και κατόπιν πιστοποίησης ότι η αίτηση είναι πλήρης η συνέχεια (κουμπί Διαδικασία) της διαδικασίας.

Περισσότερα:
Διαχείριση αίτησης

Personal tools
βάση δεδομένων
γλωσσάρι