Αιτήσεις καθορισμού τιμής

From CypDIS Online Help

Jump to: navigation, search

Μετά την επικύρωση των στοιχείων πρόσβασης ο χρήστης της εφαρμογής μεταβαίνει στην καρτέλα της εταιρίας που εκπροσωπεί. Από την φόρμα αυτή μπορεί να αναζητήσει όλες τις αιτήσεις που έχει ήδη καταθέσει στις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες θέτοντας ως κριτήρια αναζήτησης το Φαρμακευτικό προϊόν, την Κατάσταση της αίτησης (προσωρινή που δίνει τη δυνατότητα περαιτέρω επεξεργασίας ή οριστική υποβολή), τον Τύπο της αίτησης (αν πρόκειται για εισαγόμενο ή για επιτόπια παρασκευαζόμενο φαρμακευτικό προϊόν) και την Εξέλιξη της αίτησης (μη έναρξη διαδικασίας, εκκρεμής ή ολοκληρωμένη) δηλαδή το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η επεξεργασία της.

Image:YpovoliAitisis_01.gif

Τα αποτελέσματα της αναζήτησης ενημερώνουν τον πίνακα των αιτήσεων ο οποίος προβάλλει για κάθε αίτηση τον Κωδικό αριθμό της αίτησης, τον Τύπο, το φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο έγινε η αίτηση, την ημερομηνία της αίτησης και την ημερομηνία απόκρισης από τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, την Κατάσταση της Αίτησης και την εξέλιξη της διαδικασίας επεξεργασίας της. Η ημερομηνία απόκρισης είναι το χρονικό όριο μέχρι το οποίο οι Φαρμακευτικές υπηρεσίες πρέπει να διεκπεραιώσουν την επεξεργασία της αίτησης σύμφωνα με την Κυπριακή νομοθεσία.

Image:YpovoliAitisis_02.gif

Η αίτηση της εταιρίας είναι έγκυρη για τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες μόνο αν η κατάστασή της είναι Οριστική υποβολή. Αν η κατάσταση της αίτησης είναι Προσωρινή υποβολή ο χρήστης μπορεί να την διαγράψει από το σύστημα. Σε περίπτωση νέας αίτησης ο χρήστης πατάει το κουμπί Νέα αίτηση ή την ένδειξη της προσθήκης στο αριστερά πάνω μέρος του πίνακα.

Personal tools
βάση δεδομένων
γλωσσάρι