Αναζήτηση επαφής

From CypDIS Online Help

Jump to: navigation, search

Η αναζήτηση μίας εταιρίας μπορεί να πραγματοποιηθεί πληκτρολογώντας έναν ή περισσότερους χαρακτήρες από το όνομα ή/και το επώνυμο της επαφής.

Πληροφορίες:
Πίνακας αποτελεσμάτων αναζήτησης
Παρουσίαση πληροφοριών μίας επαφής
Χρήση βοηθητικών εικονιδίων

[edit] Πίνακας αποτελεσμάτων αναζήτησης

Βάσει των κριτηρίων που έθεσε ο χρήστης, το σύστημα παρουσιάζει τα σχετικά αποτελέσματα σε μορφή πίνακα, όπως δείχνει το παρακάτω παράδειγμα.
Image:SearchContact_01.gif
Στο κάτω μέρος του πίνακα εμφανίζεται μήνυμα που πληροφορεί για το πλήθος των σχετικών εγγραφών και των αριθμό των σελίδων. Κάθε σελίδα εμφανίζει δέκα αποτελέσματα.
Για να εμφανιστούν αναλυτικές πληροφορίες για μία συγκεκριμένη επαφή από τον πίνακα αποτελεσμάτων, κάνουμε click σε οποιοδήποτε στοιχείο της επιθυμούμε.

Εργαλειοθήκη πλοήγησης πίνακα
Image:SearchContact_02.gif
Τα κεντρικά τετράγωνα κουμπιά αντιστοιχούν στις σελίδες αποτελεσμάτων. Στο παράδειγμα υπάρχουν δύο σελίδες αποτελεσμάτων. Ο χρήστης βρίσκεται στη σελίδα 1 που είναι χρωματικά υπογραμμισμένη. Από αριστερά προς τα δεξιά, τα εικονίδια πλοήγησης είναι:
Πρώτη σελίδα | 4 σελίδες πίσω | Προηγούμενη σελίδα - Επόμενη σελίδα | 4 σελίδες μπροστά | Τελευταία σελίδα

κορυφή

[edit] Παρουσίαση πληροφοριών μίας επαφής

Επιλέγοντας από τον πίνακα αποτελεσμάτων μία εγγραφή, εμφανίζονται αναλυτικά στοιχεία επικοινωνίας για τη συγκεκριμένη επαφή.
Image:SearchContact_03.gif

Η αριστερή στήλη της οθόνης εμφανίζει βοηθητικό block στοιχείων διοικητικού χαρακτήρα.

Τροποποιήσεις και αλλαγές στοιχείων
Η επιλογή του block εμφανίζει στο κεντρικό μέρος του συστήματος αντίστοιχη φόρμα με τις διαθέσιμες πληροφορίες. Ο χρήστης μπορεί να προβεί σε τροποποιήσεις και αλλαγές των στοιχείων αυτών.
Για βοήθεια στη χρήση των φορμών αυτών, πατήστε εδώ.

κορυφή

[edit] Χρήση βοηθητικών εικονιδίων

Image:Edit.gif Εμφανίζει βοηθητικό παράθυρο για επεξεργασία πληροφορίας


κορυφή

Personal tools
βάση δεδομένων
γλωσσάρι