Αναζήτηση ομάδας προϊόντων

From CypDIS Online Help

Jump to: navigation, search

Ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει μία υπάρχουσα ομάδα προϊόντων με κριτηρια αναζήτησης τον κωδικό της ομάδας ή την ονομασία της. Τα αποτελέσματα της αναζήτησης εμφανίζονται στον πίνακα αποτελεσμάτων.

Image:PG_Search_01.gif
Πατώντας πάνω σε οποιοδήποτε στοιχείο της εγγραφής του πίνακα αποτελεσμάτων που μας ενδιαφέρει, εμφανίζονται περισσότερες λεπτομέρειες. Το αριστέρο μενού Στοιχεία ομάδας προϊόντων δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να δει ή και να τροποποιήσει τα διοικητικά στοιχεία της ομάδας (κωδικός, ονομασία) αλλά και δει τα προϊόντα που ανήκουν στην ομάδα αυτή.

Image:PG_Search_02.gif

[edit] Χρήση βοηθητικών εικονιδίων

Image:Edit.gif Εμφανίζει βοηθητικό παράθυρο για επεξεργασία πληροφορίας
Image:Add.gif Προσθήκη νέας εγγραφής
Image:Add2.gif Προσθήκη νέας επιλογής
Image:Delete2.gif Αφαίρεση επιλογής
Image:Delete1.gif Διαγραφή μίας εγγραφής
Image:Details.gif Εμφανίζει περισσότερες πληροφορίες για την εγγραφή

Εργαλειοθήκη πλοήγησης πίνακα
Image:SearchContact_02.gif
Τα κεντρικά τετράγωνα κουμπιά αντιστοιχούν στις σελίδες αποτελεσμάτων. Στο παράδειγμα υπάρχουν δύο σελίδες αποτελεσμάτων. Ο χρήστης βρίσκεται στη σελίδα 1 που είναι χρωματικά υπογραμμισμένη. Από αριστερά προς τα δεξιά, τα εικονίδια πλοήγησης είναι:
Πρώτη σελίδα | 4 σελίδες πίσω | Προηγούμενη σελίδα - Επόμενη σελίδα | 4 σελίδες μπροστά | Τελευταία σελίδα

κορυφή

Personal tools
βάση δεδομένων
γλωσσάρι