Αναζήτηση στην αποθήκη αρχείων

From CypDIS Online Help

Jump to: navigation, search

Ψηφιακή αποθήκη
Στο πεδίο Κείμενο ο χρήστης πληκτρολογεί μία ή περισσότερες λέξεις κλειδιά για να αναζητήσει αρχεία που τις περιέχουν.

  • Δύο ή περισσότερες λέξεις με κενό: Το σύστημα αναζητά αρχεία που περιέχουν τουλάχιστον μία από τις λέξεις (π.χ. θετική φάρμακο)
  • Δύο ή περισσότερες λέξεις με +: Το σύστημα αναζητά αρχεία που περιέχουν όλες τις λέξεις (π.χ. θετική+φάρμακο)
  • Φράση σε εισαγωγικά: Το σύστημα αναζητά αρχεία που περιέχουν την ακριβή φράση (π.χ. "θετική αξιολόγηση")


[edit] Χρήση βοηθητικών εικονιδίων και κουμπιών

Image:Alert.gif Εμφανίζει στην οθόνη αριστερά block σχετικών συναγερμών
Image:Edit.gif Εμφανίζει βοηθητικό παράθυρο για επεξεργασία πληροφορίας
Image:Add.gif Προσθήκη νέας εγγραφής
Image:Delete1.gif Διαγραφή μίας εγγραφής
Image:Details.gif Εμφανίζει περισσότερες πληροφορίες για την εγγραφή
Image:CheckIn.gif Κάποιος χρήστης έχει το έγγραφο στην κατοχή του
Image:CheckOut.gif Κανένας χρήστης δεν έχει το έγγραφο στη κατοχή του

Εργαλειοθήκη πλοήγησης πίνακα
Image:SearchContact_02.gif
Τα κεντρικά τετράγωνα κουμπιά αντιστοιχούν στις σελίδες αποτελεσμάτων. Στο παράδειγμα υπάρχουν δύο σελίδες αποτελεσμάτων. Ο χρήστης βρίσκεται στη σελίδα 1 που είναι χρωματικά υπογραμμισμένη. Από αριστερά προς τα δεξιά, τα εικονίδια πλοήγησης είναι:
Πρώτη σελίδα | 4 σελίδες πίσω | Προηγούμενη σελίδα - Επόμενη σελίδα | 4 σελίδες μπροστά | Τελευταία σελίδα

κορυφή

Personal tools
βάση δεδομένων
γλωσσάρι