Γλωσσάρι

From CypDIS Online Help

Jump to: navigation, search

.cy | .cy: Όταν αυτά τα δύο γράμματα εμφανίζονται στο τέλος μίας διεύθυνσης (για παράδειγμα http://www. moh.gov.cy), σημαίνει σημαίνει ότι η σελίδα είναι Κυπριακή.

.gov | .gov: Όταν αυτά τα τρία γράμματα εμφανίζονται σε μία διεύθυνση (για παράδειγμα http://www.moh.gov.cy), σημαίνει ότι η σελίδα ανήκει σε κάποια κυβερνητική υπηρεσία.

FAQ | FAQ: Αρχικά των λέξεων Frequency Asked Questions, που σημαίνει "συχνές ερωτήσεις". Χρησιμοποιείται για να περιγράψει ενότητες ή ένα πρόγραμμα, στις οποίες απαντώνται οι γνωστότερες ερωτήσεις των χρηστών σχετικά με την παρεχόμενη υπηρεσία. Π.χ. Σε ένα manual (εγχειρίδιο χρήσης).

FTP | FTP: File Transfer Protocol. Το FTP είναι το πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων και αποτελεί ένα πρότυπο με το οποίο χρησιμοποιώντας ειδικά προγράμματα (FTP Clients) μπορείτε να καταφορτώσετε μέσω του Internet αρχεία στον υπολογιστή σας ή να αναφορτώσετε αρχεία από τον υπολογιστή σας σε απομακρυσμένο υπολογιστή.

HTML | HTML: Τα αρχικά των λέξεων Hypertext Markup Language, που σημαίνει "Γλώσσα Σημείωσης υπερ-κειμένου" και χρησιμοποιείται στη συγγραφή σελίδων για τον Παγκόσμιο Ιστό (World Wide Web). Σας δίνει τη δυνατότητα να συμπεριλάβετε μέσα στο κείμενο που ορίζουν γραμματοσειρές, μορφοποιήσεις, ενσωματωμένα γραφικά, και συνδέσεις υπερ-κειμένου. Οι ιστοσελίδες αποθηκεύονται σε αρχεία που συνήθως έχουν προέκταση .htm ή .html.

HTTP | HTTP: Τα αρχικά των λέξεων Hypertext Transfer Protocol, που σημαίνει "Πρωτόκολλο μεταφοράς υπερκειμένου", δηλαδή τον τρόπο που μεταφέρονται οι σελίδες του Παγκόσμιου Ιστού (World Wide Web) μέσα στο Δίκτυο. Οι διευθύνσεις URL των ιστοσελίδων αρχίζουν με http://.

HTTPS | HTTPS: Παραλλαγή του HTTP που κρυπτογραφεί τα μηνύματα για λόγους ασφαλείας.

Java | Java: Γλώσσα προγραμματισμού που αναπτύχθηκε από την αμερικανική εταιρεία Sun Microsystems. Η γλώσσα Java επιτρέπει τη διαμόρφωση διαδικτυακών εφαρμογών που λειτουργούν ανεξάρτητα από το λειτουργικό σύστημα του χρήστη.

XML αρχείο | XML file: H XML (Extensible Markup Language) είναι μία γλώσσα σήμανσης, που περιέχει ένα σύνολο κανόνων για την ηλεκτρονική κωδικοποίηση κειμένων. Ορίζεται από τον διεθνή οργανισμό προτύπων W3C (World Wide Web Consortium). Η XML σχεδιάστηκε δίνοντας έμφαση στην απλότητα, τη γενικότητα και τη χρησιμότητα στο Διαδίκτυο. Είναι μία μορφοποίηση δεδομένων κειμένου, με ισχυρή υποστήριξη Unicode για όλες τις γλώσσες του κόσμου.

Αναφόρτωση | Upload: Μετάδοση δεδομένων από τον υπολογιστή ενός χρήστη σε άλλον υπολογιστή μεσω του Internet. π.χ. Upload μέσω FTP των σελίδων του Web Site μας στον Web Server.

Αντίγραφο ασφαλείας | Backup: Εφεδρικό αντίγραφο. Δημιουργία αντιγράφου ενός αρχείου, ενός μαγνητικού μέσου ή των δεδομένων μίας βάσης δεδομένων για ασφάλεια.

Αρχείο | File: Μια επώνυμη συλλογή πληροφοριών αποθηκευμένη σε δίσκο. Συνήθως περιέχει δεδομένα, γραφικά, ή κάποιο πρόγραμμα.

Αρχείο ημερολογίου | Log file: Αρχείο στο οποίο πρωτοκολλούνται όλες οι κινήσεις και συναλλαγές που γίνονται από τους χρήστες ή από κρυφές λειτουργίες των συστημάτων.

Αυθεντικοποίηση | Authentication: Διαδικασία αναγνώρισης χρήστη από το σύστημα. Εμπεριέχει την εξακρίβωση ενός συνδυασμού ονόματος χρήστη (username) κι ενός κωδικού (password) για την πρόσβαση του χρήστη σε έναν λογαριασμό (account).

Δεδομένα | Data: Οι πληροφορίες τις οποίες επεξεργάζεται ένα πληροφοριακό σύστημα κατά την εργασία του.

Διαδίκτυο | Internet: Ένα τεράστιο δίκτυο πολλών διαφορετικών διασυνδεμένων υπολογιστών (Servers) οι οποίοι επικοινωνούν μεταξύ τους με ένα κοινό πρωτόκολλο επικοινωνίας. Το Internet διαθέτει αυτήν την στιγμή εκατομύρια Servers και χρήστες που καθημερινά ανταλλάσσουν δισεκατομύρια πληροφοριών.

Διαδρομή | Path: Λίστα με ονόματα καταλόγων η οποία προσδιορίζει τη θέση ενός καταλόγου ή αρχείου.

Διαταγή | Command: Μια οδηγία που δίνετε για να ελέγξετε ένα πρόγραμμα του υπολογιστή ή ένα πρόγραμμα εφαρμογής.

Διαχείριση περιεχομένου | Content Management: 1. Η συντήρηση, εμπλουτισμός και ανανέωση των πληροφοριών και του περιεχομένου της Πύλης. Ατομα που έχουν την ευθύνη γι' αυτήν την εργασία ασχολούνται επίσης και με την μορφή και εμφάνισή του μέσα στην Πύλη (τρόπος, μορφή, συχνότητα εμφάνισης κ.λπ.). 2. Σύστημα διαχείρισης περιεχομένου. Τα συστήματα αυτά διαχειρίζονται ψηφιακά δεδομένα κάθε είδους, δηλαδή Web-Content, SMS, Text και Video.

Διαχειριστής | Administrator: Ο υπεύθυνος για την γενική επίβλεψη και συντήρηση ενός συστήματος, υπολογιστή, δικτύου ή εφαρμογής.

Διεπαφή | Interface: Το σύνορο ανάμεσα σε δυο συστήματα, όπως σε έναν οδηγό δίσκου και στον υπολογιστή ή στο χρήστη και στο πρόγραμμα.

Διεύθυνση υπολογιστή | IP Address: Διεύθυνση με τη μορφή ακολουθίας αριθμών που προσδίδεται σε κάθε υπολογιστή ή δίκτυο που είναι συνδεδεμένο στο Internet. Μία διεύθυνση IP έχει 4 μέρη με δεκαδικούς αριθμούς από το 0-255 για το κάθε μέρος. π.χ. 190.54.123.55. Ενας υπολογιστής μπορεί να αποκτά διαφορετική ΙΡ διεύθυνση κάθε φορά που συνδέεται ενώ, αντίστροφα, μία ΙΡ διεύθυνση μπορεί να αντιστοιχεί σε αρκετούς διαφορετικούς υπολογιστές, για παράδειγμα όταν χρησιμοποιείται τοπικός Web Server (proxy server).

Δίσκος | Disk: Ένας δίσκος με μαγνητική επίστρωση, που διαθέτει ο υπολογιστής και χρησιμοποιείται για την αποθήκευση πληροφοριών.

Είσοδος/Έξοδος | Input/Output: ενικός όρος ο οποίος αναφέρεται στις συσκευές και στις διαδικασίες που έχουν σχέση με την ανάγνωση (είσοδος) και την εγγραφή (έξοδος) των δεδομένων του υπολογιστή.

Εκτός σύνδεσης | Offline: Έλλειψη σύνδεσης υπολογιστή με άλλους υπολογιστές ή τράπεζες δεδομένων ή επαφής με το Internet.

Ενημέρωση | Update: Η τροποποίηση ενός αρχείου, με τη δημιουργία μιας νέας (ή ενημερωμένης) εκδοχής που περιλαμβάνει νέες ή βελτιωμένες λειτουργίες.

Εντός σύνδεσης | Online: Άμεση ηλεκτρονική σύνδεση με άλλους υπολογιστές ή τράπεζες δεδομένων.

Επεξεργασία | Edit: Η τροποποίηση των περιεχομένων ενός αρχείου ή ενός κειμένου ή των καταχωρημένων δεδομένων σε μία φόρμα συστήματος.

Εργαλειοθήκη | Toolbar: Γραμμή λειτουργιών, δηλ. εικονίδια (links) σε ένα Web Site ή πρόγραμμα.

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση | e-Goverment: Ο όρος αναφέρεται σε όλες τις υπηρεσίες που η κυβέρνηση προσφέρει στους πολίτες μέσω του διαδικτύου.

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο | E-mail: Μηνύματα που στέλνονται μέσω του Internet σε παραλήπτες. Μέσω e-mail επιτυγχάνεται η γρήγορη μεταβίβαση αλληλογραφίας καθώς επίσης και αρχείων εικόνας και κειμένου. Το e-mail είναι μια από τις δημοφιλέστερες υπηρεσίες του Internet.

Κάρτα | Tab: Διάταξη φορμών σε καρτέλες. Ο χρήσης μπορεί να μεταφερθεί από την μία κάρτα στην άλλη κάνοντας κλικ στην ετικέτα της (στην κορυφή της κάρτας).

Κατάλογος | Directory: Το ευρετήριο αρχείων που διατηρεί το λειτουργικό σύστημα σε ένα δίσκο. Σε κάθε καταχώρηση καταλόγου περιέχονται το όνομα του αρχείου, η προέκταση, το μέγεθος, η ημερομηνία και η ώρα που δημιουργήθηκε ή τροποποιήθηκε για τελευταία φορά, και η θέση της αρχής του αρχείου.

Καταφόρτωση | Download: Λαμβάνω, αντιγράφω, ανακτώ, "κατεβάζω". Στο Internet και σε διάφορες on-line υπηρεσίες ένας χρήστης μπορεί συχνά να "κατεβάσει" και να αντιγράψει δεδομένα στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή του. Το "κατέβασμα" δεδομένων αποτελεί μια σημαντική λειτουργία και πρόσθετη χρησιμότητα του Internet.

Κλικ | Click: Το πάτημα με το mouse πάνω σε κάποιο στοιχείο το οποίο ενεργοποιείται και εκτελεί κάποια εφαρμογή.

Κουμπί | Button: Kουμπί / γραφικό πινακίδιο που με ένα κλικ του ποντικιού θέτει σε λειτουργία ενέργειες κάποιου προγράμματος.

Κουτί επιλογής | Check box: Κουτί σε μία φόρμα που ο χρήστης μπορεί να "τσεκάρει" με ένα κλικ. Εναλλακτικά μπορεί να είναι σε σχήμα κύκλου, οπότε ονομάζεται radio button.

Κρυφή μνήμη | Cache: Ενδιάμεση κρυφή μνήμη στο σκληρό δίσκο ενός υπολογιστή. Χρησιμεύει ως πρόχειρη αποθήκη δεδομένων με σκοπό την γρήγορη μετάδοση τους. Για παράδειγμα, κατά την ανάκληση μιας σελίδας Web η φόρτωση της σελίδας αυτής γίνεται από την κρυφή μνήμη.

Λειτουργικό σύστημα | Operating System: Ένα πρόγραμμα που συντονίζει τη λειτουργία όλων των τμημάτων ενός υπολογιστικού συστήματος .

Λέξη-κλειδί | Keyword: Χρησιμοποιείται για κάποιο σκοπό αναζήτησης. Παράδειγμα Keyword Search (όταν κάποιος ψάχνει σε μία μηχανή αναζήτησης με λέξεις-κλειδιά).

Λογαριασμός | Account: Η συνδρομή μας σε κάποιον φορέα παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Μενού πλοήγησης | Navigation menu: Όρος που περιγράφει τις διαθέσιμες επιλογές σε ένα Web Site ή πρόγραμμα, οι οποίες δίνουν στους χρήστες την δυνατότητα πλοήγησης μεταξύ των διαφορετικών θεματικών ενοτήτων.

Όνομα | Domain name: Τμήμα ενός URL που ακολουθεί μετά τη φράση http://www. ή http:// και ολοκληρώνεται με μια τελεία. Παράδειγμα στο URL http://www. moh.gov.cy το domain name είναι moh και το domain είναι .gov.cy.

Όνομα αρχείου | File name: Ένα όνομα με περιορισμένους χαρακτήρες που χρησιμοποιεί το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή για να βρίσκει ένα αρχείο στο δίσκο.

Παράμετρος | Parameter: Ένας περιορισμός που δίνεται μαζί με μια διαταγή (command) και γίνεται σαφέστερη.

Πεδίο επιλογής | Combo box: Πεδίο με βελάκι. Ο χρήστης της φόρμας επιλέγει δεδομένα και δεν καταχωρεί.

Πεδίο κειμένου | Text box: Πεδίο σε μία φόρμα, στο οποίο ο χρήστης μπορεί να καταχωρήσει πληροφορία.

Προέκταση | Extension: Μια κατάληξη έως τεσσάρων χαρακτήρων, η οποία μπορεί να προστεθεί σε ένα όνομα αρχείου για να προσδιορίζει με περισσότερη ακρίβεια τα περιεχόμενά του, π.χ. .doc, xls, pdf κ.λπ.

Ροή εργασίας | Workflow: Μια ροή εργασίας είναι ένα μοντέλο που αντιπροσωπεύει πραγματική εργασία και οργάνωση μιας Υπηρεσίας. Η ροή εργασίας ως όρος πληροφορικής χρησιμοποιείται στο πλαίσιο του προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την αξιοποίηση λογισμικού κατά την εκτέλεση διοικητικών εργασιών. Μια ροή εργασίας αποτελείται από μια σειρά συνδεδεμένων βημάτων και έτσι πρόκειται για μια παράσταση μιας ακολουθίας ενεργειών ενός ατόμου, μιας ομάδας ατόμων ή μια οργάνωσης προσωπικού.

Σελίδα | Page: Ένα έγγραφο ή μια συλλογή πληροφοριών που είναι διαθέσιμη μέσω του διαδικτύου. Κάθε σελίδα μπορεί να περιέχει κείμενο, αρχεία γραφικών, αρχεία ήχου κ.λπ.

Σύνδεση | Link: Σύνδεση υπερ-κειμένου που μπορεί να σας μεταφέρει σε κάποιο άλλο έγγραφο ή σε άλλο τμήμα του ίδιου εγγράφου. Στον Παγκόσμιο Ιστό, οι συνδέσεις εμφανίζονται με τη μορφή επισημασμένου κειμένου ή εικόνων. Για να ακολουθήσετε μία σύνδεση πρέπει να πατήσετε στο επισημασμένο στοιχείο. Οποιαδήποτε παραπομπή ή εφαρμογή μέσα σε μία σελίδα Web η οποία κατόπιν επιλογής (click) με το mouse, μεταφέρει τον χρήστη σε κάποιο άλλο σημείο εσωτερικά ή εξωτερικά. Links μπορεί να είναι μία λέξη, μία φράση ή μία εικόνα.

Συνημμένο | Attachment: Αρχείο που επισυνάπτεται με ηλεκτρονικό τρόπο σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή σε κάποιο αρχείο.

Συνθηματικό | Password: Ένας μυστικός κωδικός που χρησιμοποιείται για ασφαλή σύνδεση με το σύστημα.

Σφάλμα | Bug: Σφάλμα προγραμματισμού. Σε τέτοια περίπτωση, πρέπει να ενημερώσετε τον διαχειριστή συστήματος.

Υπερσύνδεση | Hyperlink: Ένα αντικείμενο το οποίο κατόπιν επιλογής και ενεργοποίησης είτε οδηγεί σε άλλη πληροφορία είτε εκτελεί κάποια εφαρμογή.

Φόρμα | Form: Μια φόρμα του συστήματος επιτρέπει στον χρήστη να εισάγει, τροποποίησει, διαγράψει ή αναζητήσει δεδομένα τα οποία αποστέλλονται σε ένα διακομιστή για επεξεργασία. Οι φόρμες μοιάζουν με έντυπα, επειδή οι χρήστες τις συμπληρώνουν χρησιμοποιώντας πεδία κειμένου και πεδία επιλογής.

Φυλλομετρητής | Browser: Ένα πρόγραμμα που σας δίνει τη δυνατότητα να διαβάζετε πληροφορίες στον Παγκόσμιο Ιστό (World Wide Web).

Χρήστης | User: Χρήστης μιας online υπηρεσίας ή του Internet γενικότερα.

Χτυπήματα | Hits: Ο συνολικός αριθμός αποστολής αρχείων από ένα Web SIte προς κάποιον χρήστη καταμετράται ως Hits. Τα αρχεία αυτά μπορεί να είναι τα στοιχεία της σελίδας που επισκέπτεται ο χρήστης (π.χ. οι εικόνες, τα κείμενα, η ίδια η σελίδα κ.ά.). Τα Hits παλαιότερα ανακοινώνονταν ως στοιχείο επισκεψιμότητας μίας σελίδας. Δεν είναι όμως μέγεθος μέτρησης επισκεψιμότητας, καθως δεν καθορίζουν μία επίσκεψη.

Personal tools
βάση δεδομένων
γλωσσάρι