Διαχείριση

From CypDIS Online Help

Jump to: navigation, search

Contents

[edit] Διαχείριση: Δεδομένα > Χημικές ουσίες

Με τη χρήση αυτής της φόρμας ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αναζητήσει, τροποποιήσει ή καταχωρήσει ονομασία δραστικής ουσίας. Τηρούνται τα στοιχεία: Αρχείο (ΙΝΤ, Latin κ.λπ.), Κωδικός δραστικής, Ονομασία, Πηγή (π.χ. Martindale).
Τονίζεται ότι το αρχείο είναι παραμετρικό: Μία αλλαγή σε κάποια ονομασία δραστικής ουσίας επηρεάζει όλες τις εγγραφές φαρμακευτικών προϊόντων που την περιέχουν.

κορυφή

[edit] Διαχείριση: Δεδομένα > Βοηθητικά αρχεία

Τα βοηθητικά αρχεία του συστήματος ενημερώνουν τα αντίστοιχα πεδία επιλογής (πεδία με βελάκι) που υπάρχουν στις διάφορες φόρμες. Για την αλλαγή ή νέα καταχώρηση ενός βοηθητικού αρχείου, ο χρήστης πρέπει αρχικά να επιλέξει Γλώσσα και Αρχείο (δηλαδή κατηγορία επιλογών, π.χ. η κατηγορία Τρόποι παράδοσης περιλαμβάνουν Ταχυδρομείο, Με το χέρι κ.λπ.). Κατόπιν συμπληρώνει Κωδικό, Σύντομη περιγραφή και Περιγραφή, η οποία και θα εμφανίζεται στα σχετικά πεδία επιλογών.
Τονίζεται ότι τα βοηθητικά αρχεία είναι παραμετρικά: Μία αλλαγή σε κάποια περιγραφή επηρεάζει όλες τις εγγραφές που την περιέχουν.

κορυφή

[edit] Διαχείριση: Ροές > Ορισμοί

Ο Διαχειριστής του συστήματος μπορεί να εισάγει στο σύστημα νέο ορισμό ροής εργασιών αναφορτώνοντας σχετικό αρχείο XML.
Image:Orismoi_01.gif

κορυφή

[edit] Διαχείριση: Ροές > Ιδιότητες

Ο Διαχειριστής του συστήματος ορίζει νέες ιδιότητες σε βήμα ροής εργασιών. Για παράδειγμα σε βήμα που αφορά την υποβολή ενός εγγράφου, η ημερομηνία αποτελεί ιδιότητα του βήματος ή σε βήμα που αφορά την προσωρινή αποθήκευση ενός εγγράφου, ιδιότητα αποτελεί η τοποθεσία.

κορυφή

[edit] Διαχείριση: Ροές > Ομάδες

Ο Διαχειριστής του συστήματος μπορεί να προσθέσει ή να αφαιρέσει ομάδες χρηστών. Τα μέλη μίας ομάδας χρηστών έχουν τα ίδια δικαιώματα πρόσβασης στο σύστημα και μπορούν να εκτελέσουν τις ίδιες εργασίες. Ένας όμως χρήστης μπορεί να ανήκει σε παραπάνω από μία ομάδες χρηστών.

κορυφή

[edit] Διαχείριση: Ροές > Χρήστες

Ο Διαχειριστής του συστήματος μπορεί να προσθέσει νέο χρήστη ή να διαγράψει κάποιον υπάρχοντα. Επίσης με τη χρήση της φόρμας αυτής, συσχετίζει κάποιον χρήστη με ομάδες χρηστών.

κορυφή

[edit] Διαχείριση: Ροές > Εργασίες

Ο Διαχειριστής του συστήματος μπορεί να ενημερωθεί ανά χρήστη για τις εργασίες που του έχουν ανατεθεί και δεν έχει ακόμη διεκπεραιώσει.
Image:Energeies_01.gif

κορυφή

[edit] Διαχείριση: Σύστημα > Αρχείο καταγραφής κινήσεων

Με τη χρήση της φόρμας κινήσεων (audit trail), ο διαχειριστής του συστήματος μπορεί να πραγματοποιήσει επισκόπηση των ενεργειών στις οποίες προέβη κάθε χρήστης ανά τύπο ενέργειας ή/και σε ορισμένη χρονική περίοδο.

κορυφή

[edit] Χρήση βοηθητικών εικονιδίων και κουμπιών

Image:Alert.gif Εμφανίζει στην οθόνη αριστερά block σχετικών συναγερμών
Image:Edit.gif Εμφανίζει βοηθητικό παράθυρο για επεξεργασία πληροφορίας
Image:Add.gif Προσθήκη νέας εγγραφής
Image:Delete1.gif Διαγραφή μίας εγγραφής
Image:AddRoi.gif Προσθήκη νέου ορισμού ροής εργασιών (αρχείο XML)
Image:AddGroup.gif Προσθήκη νέας ομάδας χρηστών
Image:AddMoreGroups.gif Συσχέτιση μίας ομάδας χρηστών με ένα χρήστη
Image:AddUser.gif Προσθήκη νέου χρήστη
Image:ReAssing.gif O διαχειριστής του συστήματος αναθέτει την εργασία σε κάποιον χρήστη

Εργαλειοθήκη πλοήγησης πίνακα
Image:SearchContact_02.gif
Τα κεντρικά τετράγωνα κουμπιά αντιστοιχούν στις σελίδες αποτελεσμάτων. Στο παράδειγμα υπάρχουν δύο σελίδες αποτελεσμάτων. Ο χρήστης βρίσκεται στη σελίδα 1 που είναι χρωματικά υπογραμμισμένη. Από αριστερά προς τα δεξιά, τα εικονίδια πλοήγησης είναι:
Πρώτη σελίδα | 4 σελίδες πίσω | Προηγούμενη σελίδα - Επόμενη σελίδα | 4 σελίδες μπροστά | Τελευταία σελίδα

κορυφή

Personal tools
βάση δεδομένων
γλωσσάρι