Διαχείριση αίτησης

From CypDIS Online Help

Jump to: navigation, search

Ο χρήστης, αφού αναζητήσει την αίτηση μιας εταιρείας, μπορεί να την επεξεργαστεί πατώντας το κουμπί στην κολόνα Διαχείριση. Στην οθόνη προβάλλεται όλη η πληροφορία για την αίτηση σε δύο πάνελ. Το πάνελ Στοιχεία αίτησης προβάλλει όλη την πληροφορία που έχει καταχωρηθεί στην αίτηση. Σε περίπτωση που χρειαστεί η επεξεργασία/διόρθωση των στοιχείων λόγω λανθασμένης καταχώρησης, αυτό μπορεί να γίνει από το κουμπί Επεξεργασία στο κάτω μέρος του πάνελ. Εμφανίζεται παράθυρο που προσφέρει πεδία επεξεργασίας για όλα τα στοιχεία ταξινομημένα σε τρεις διαδοχικές καρτέλες Βασικά στοιχεία, Αναλυτικά στοιχεία και Περιγραφή κόστους. Στο πάνελ Χώρες αναφοράς (στο κάτω μέρος της οθόνης) προβάλλεται η πληροφορία που έχει καταθέσει η εταιρεία για την κυκλοφορία του προϊόντος σε κάποιες από τις χώρες αναφοράς, αν βέβαια κάτι τέτοιο απαιτείται από τον τύπο της αίτησης. Αν για την επεξεργασία της αίτησης απαιτείται η καταγραφή στοιχείων και από άλλες χώρες αναφοράς, αυτό θα γίνει στην λειτουργία Χώρες αναφοράς. (Αν ο χρήστης τις προσθέσει εδώ θα αλλοιώσει την αίτηση της εταιρείας). Τονίζεται ότι η λειτουργία Διαχείριση αίτησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στην περίπτωση που οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες έχουν παραλάβει μια αίτηση σε έγγραφο (hardcopy) και χρειάζεται να γίνει καταχώρηση της αίτησης σε ηλεκτρονική μορφή από προσωπικό των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών (χρησιμοποιώντας το κουμπί Εισαγωγή ). Τα στοιχεία που αφορούν την ονομασία του Κ.Α.Κ., το φαρμακευτικό προϊόν και τις συσκευασίες του αντλούνται απευθείας από τα αρχεία των εταιρειών και φαρμάκων που τηρούνται στη βάση δεδομένων των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών. Η ίδια λειτουργία χρησιμοποιείται και για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η τιμολόγηση ενός φαρμακευτικού προϊόντος έχει προκύψει από εσωτερική διαδικασία των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών (και όχι από αίτηση της εταιρείας).

Διαδικασία
Μετά την αναζήτηση μιας αίτησης, το επόμενο στάδιο είναι η έναρξη της διοικητικής διαδικασίας για την επεξεργασία της αίτησης. Αυτό επιτυγχάνεται με το πάτημα του κουμπιού Διαδικασία στη γραμμή της εγγραφής. Με την έναρξη μιας διαδικασίας η αίτηση μεταφέρεται αυτόματα στο πάνελ Διαδικασίες και είναι αναζητήσιμη πια από την υπηρεσία Διαδικασίες. Αν ο χρήστης δεν μεταφέρει μια αίτηση στις διαδικασίες, δεν θα μπορέσει να συνεχίσει την διαδικασία επεξεργασίας της. Παράλληλα, ο χρήστης μπορεί να καταχωρήσει το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η διαδικασία (προσωρινή παραλαβή, οριστική παραλαβή, επεξεργασία, έγκριση, ολοκλήρωση). Το στάδιο ολοκλήρωση ενημερώνεται αυτόματα όταν ολοκληρωθεί η επεξεργασία της αίτησης. Αν ο χρήστης πατήσει με το ποντίκι την εγγραφή του πίνακα θα «μεταφερθεί» αυτόματα στην υπηρεσία Διαδικασίες για να επεξεργαστεί περαιτέρω την συγκεκριμένη αίτηση.

Περισσότερα:
Επεξεργασία

Personal tools
βάση δεδομένων
γλωσσάρι