Επισκόπηση, Εργασίες, Συναγερμοί

From CypDIS Online Help

Jump to: navigation, search

Contents

[edit] Επισκόπηση

Η κάρτα της επισκόπησης εμφανίζεται στην κεντρική σελίδα του συστήματος και ενημερώνει συνοπτικά τον χρήστη για το πλήθος των εργασιών που του έχουν ανατεθεί, καθώς και για τον αριθμό των συναγερμών (alerts) που εκκρεμούν και αφορούν σε λήξη GMP, PSUR, άδειας κυκλοφορίας, προθεσμίας αίτησης ή προθεσμίας απάντησης σε e-mail.

Η επισκόπηση είναι ατομική και αφορά στον κάθε χρήστη ξεχωριστά, ανάλογα με τις εργασίες και τις υποθέσεις που του αντιστοιχούν.

Για αναλυτική παρουσίαση είτε των εργασιών είτε των συναγερμών, ο χρήστης πρέπει να επιλέξει την αντίστοιχη κάρτα πατώντας πάνω στον σχετικό σελιδοδείκτη (στο παρακάτω παράδειγμα ο χρήστης επιλέγει την κάρτα Εργασίες).
Image:Overview_01.gif

[edit] Εργασίες

Οι εξωτερικές, μέσω internet εφαρμογές του συστήματος, που απευθύνονται σε φαρμακευτικές εταιρίες (1. Αίτηση νέας άδειας κυκλοφορίας, 2. Τροποποίηση άδειας κυκλοφορίας και, 3. Ανανέωση άδειας κυκλοφορίας) τροφοδοτούν με εργασίες το προσωπικό των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών.

Βάσει των σχετικών ροών εργασιών, κάθε χρήστης κατά την είσοδό του στο σύστημα και με τη χρήση της φόρμας Εργασίες μπορεί να έχει άμεση επισκόπηση των εργασιών που πρέπει να εκτελέσει είτε ο ίδιος είτε η ομάδα χρηστών στην οποία ανήκει.

Το σύστημα δίνει επαρκείς πληροφορίες (τύπος αίτησης, τύπος διαδικασίας, βήμα ροής εργασιών, φαρμακευτικό προϊόν, σήμανση προτεραιότητας, ημερομηνία δημιουργίας) και κυρίως επισημαίνει την προθεσμία για την εκτέλεση κάθε εργασίας. Ο χρήστης επιλέγει το κουμπί Διαχείριση εργασίας ώστε να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες.

Image:Tasks_01.gif

Μετάβαση στη φόρμα Στοιχεία ροής εργασίων > Ενέργειες

[edit] Συναγερμοί

Με τη χρήση της κάρτας των συναγερμών (alerts), ο χρήστης έχει άμεση ενημέρωση των υποθέσεων που εκκρεμούν ανά τύπο υπόθεσης καθώς και το χρονικό περιθώριο για την ολοκλήρωση των σχετικών ενεργειών.

Το σύστημα παρουσιάζει συναγερμούς για λήξη GMP, PSUR, άδειας κυκλοφορίας, προθεσμίας αίτησης ή προθεσμίας απάντησης σε e-mail [πεδίο επιλογής Τύπος] ενώ αναζητά βάσει χρονικών διαστημάτων [πεδίο επιλογής Περίοδος]. Εφόσον επιλεγεί η επιλογή Άλλο το σύστημα δίνει τη δυνατότητα επιλογής χρονικού διαστήματος με τη χρήση ημερολογίου, όπως δείχνει το παρακάτω παράδειγμα.
Image:Alert_01.gif
Στον πίνακα αποτελεσμάτων εμφανίζονται οι συναγερμοί. Το σύστημα ενημερώνει για το χρονικό περιθώριο (σε ημέρες) για την ολοκλήρωση κάθε εκκρεμότητας ενώ με χρωματική υπογράμμιση στην ημερομηνία λήξης της προθεσμίας δίνει άμεση οπτική πληροφόρηση:

- Κόκκινο: Έχει λήξει η προθεσμία
- Πορτοκαλί: Λήξη σε λιγότερο από 10 ημέρες
- Κίτρινο: Λήξη σε λιγότερο από 30 ημέρες
- Πράσινο: Λήξη σε μεγαλύτερο των 30 ημερών διάστημα

[edit] Χρήση βοηθητικών εικονιδίων

Image:ManageTask.gif Ο χρήστης εκτελεί την εργασία
Image:ReAssing.gif O διαχειριστής του συστήματος αναθέτει την εργασία σε κάποιον χρήστη

Personal tools
βάση δεδομένων
γλωσσάρι