Ηλεκτρονική υποβολή πωλήσεων

From CypDIS Online Help

Jump to: navigation, search

Η εφαρμογή Ηλεκτρονική Υποβολή Πωλήσεων είναι υπεύθυνη για την υποβολή των στοιχείων των πωλήσεων των φαρμακευτικών εταιριών στη βάση δεδομένων των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών Κύπρου. Οι χρήστες της εφαρμογής είναι εξουσιοδοτημένοι χρήστες από τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες και εφοδιασμένοι με όνομα χρήστη/συνθηματικό για την ελεγχόμενη πρόσβαση τους στην εφαρμογή.

Διαβάστε τις οδηγίες για τη χρήση του συστήματοςPersonal tools
βάση δεδομένων
γλωσσάρι