Ισοτιμίες

From CypDIS Online Help

Jump to: navigation, search

Ο πίνακας των ισοτιμιών μπορεί να αποθηκεύσει και να προβάλλει τις ισοτιμίες των νομισμάτων σε σχέση με το ευρώ τηρώντας παράλληλα το χρονικό όριο (από-εώς) ισχύος.
Personal tools
βάση δεδομένων
γλωσσάρι