Νέα αίτηση - Βήμα 1

From CypDIS Online Help

Jump to: navigation, search

Ο εξουσιοδοτημένος χρήστης της εφαρμογής μεταφέρεται στην πρώτη σελίδα της υποβολής νέας αίτησης όπου καλείται να συμπληρώσει τα βασικά στοιχεία της αίτησης που την κατηγοριοποιούν σε αίτηση τιμολόγησης εισαγόμενου προϊόντος (πρέπει να επιλεγεί και η χώρα εισαγωγής) ή σε αίτηση τιμολόγησης επιτόπια παρασκευαζόμενου προϊόντος.

Για να αναζητήσουμε το προϊόν στο οποίο πρόκειται να ζητήσουμε Αύξηση – Μείωση ή Νέα τιμή πρέπει να επιλέξουμε αν το προϊόν μας είναι καταχωρημένο στη βάση δεδομένων των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών ως συνταγογραφούμενο ή μη συνταγογραφούμενο και έπειτα πληκτρολογώντας τουλάχιστον τα τρία πρώτα γράμματα του προϊόντος, να επιλέξουμε το επιθυμητό από τη λίστα που εμφανίζεται. Μετά από την επιλογή του σκευάσματος ενεργοποιείται το πεδίο με τις συσκευασίες που είναι διαθέσιμες και επιλέγουμε μια από αυτές.

Image:helpGreekStep1.jpg

Κατόπιν ο χρήστης επιλέγει αν πρόκειται για αίτηση αύξησης, κοινοποίησης χαμηλότερης ή νέας τιμής και αν πρόκειται για πρωτότυπο ή αντίγραφο φάρμακο.

Μετά την καταχώρηση του φαρμακευτικού προϊόντος και της συσκευασίας στο πάνω μέρος της εικόνας, συμπληρώνουμε αν η αίτησή μας είναι για Αύξηση – Μείωση ή Νέα τιμή στο κάτω μέρος της εικόνας. Στην περίπτωση που το προϊόν είναι εισαγόμενο, μπορούμε να επιλέξουμε την χώρα εισαγωγής. Τέλος μπορούμε να δηλώσουμε αν πρόκειται για Αντίγραφο ή Πρωτότυπο.

Μετά τις βασικές επιλογές μεταφέρεται στο επόμενο βήμα με το κουμπί Επόμενο.Personal tools
βάση δεδομένων
γλωσσάρι