Νέα αίτηση - Βήμα 2

From CypDIS Online Help

Jump to: navigation, search

Ο χρήστης μεταφέρεται στη βασική οθόνη υποβολής της αίτησης όπου εμφανίζεται - ανάλογα με τις επιλογές του προηγούμενου βήματος - αρχειοθήκη με τρεις καρτέλες:
α. Καρτέλα Βασικά στοιχεία: Εμφανίζονται πληροφοριακά στοιχεία χρήσιμα για την αίτηση και ο χρήστης μπορεί να συμπληρώσει άλλες πληροφορίες σε μορφή ελεύθερου κειμένου που θα συνοδεύουν την αίτηση.
β. Καρτέλα Αναλυτικά στοιχεία: Ο χρήστης αναζητά το φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο γίνεται η αίτηση. Πληκτρολογώντας τρεις χαρακτήρες στο πεδίο Φαρμακευτικό προϊόν το σύστημα προτείνει αυτόματα τα φαρμακευτικά προϊόντα τα οποία περιέχουν στο λεκτικό τους τη σειρά των χαρακτήρων που έχει πληκτρολογήσει χρήστης. Επισημαίνεται ότι το σύστημα προτείνει μόνο φαρμακευτικά προϊόντα για τα οποία η εταιρία που αιτείται καθορισμό τιμής είναι κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας. Με την επιλογή ενός προϊόντος το πεδίο Συσκευασία γεμίζει με όλες τις συσκευασίες (αν είναι παραπάνω από μία) με τις οποίες το προϊόν κυκλοφορεί στην αγορά. Οι πληροφορίες αυτές αντλούνται από τη βάση δεδομένων των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών.
γ. Καρτέλα Περιγραφή κόστους: Ο χρήστης καταχωρεί το αναλυτικό κοστολόγιο (αριθμητική τιμή σε ευρώ) στα ανάλογα πεδία αν θέλει να δηλώσει το ύψος κόστους που επηρεάζει την αιτούμενη ανώτατη τιμή.

Πιο αναλυτικά, στην οθόνη μας εμφανίζεται η κάρτα συμπλήρωσης Βασικών στοιχείων και Αναλυτικών στοιχείων, όταν πρόκειται για εισαγόμενο φαρμακευτικό προϊόν (εικόνα 1 και εικόνα 2)

Εικόνα 1 Image:HelpGreekStep2_1.jpg

Εικόνα 2 Image:HelpGreekStep2_2.jpg

ενώ για τα Επιτόπια παρασκευασμένα φαρμακευτικά σκευάσματα εμφανίζεται επιπρόσθετα η καρτέλα περιγραφής κόστους (εικόνα 3)

Εικόνα 3 Image:HelpGreekStep2_3.jpg

Κατόπιν ο χρήστης μπορεί να καταχωρήσει την τιμή του φαρμάκου στις χώρες αναφοράς αν αυτό βέβαια προκύπτει από το είδος της αίτησης.


[edit] Χώρες αναφοράς

Ο πίνακας των χωρών αναφοράς περιέχει τις τιμές του φαρμάκου (για το οποίο γίνεται η αίτηση στην Κύπρο) που ισχύουν στις χώρες αναφοράς. Ο πίνακας συμπληρώνεται μόνο όταν αυτό απαιτείται από το είδος της αίτησης. Ο χρήστης καταχωρεί τα στοιχεία του φαρμάκου που κυκλοφορεί στις χώρες αναφοράς πατώντας το κουμπί (+) στο πάνω αριστερά μέρος του πίνακα.

Image:HelpGreekStep2_4.jpg

Τα στοιχεία αυτά θα ληφθούν υπ’ όψη κατά τη διαδικασία τιμολόγησης (αναγωγή συσκευασίας/περιεκτικότητας) του φαρμάκου. Ο χρήστης μπορεί να καταχωρήσει ανά χώρα αναφοράς, την ονομασία του φαρμάκου στη χώρα αυτή, τη Συσκευασία, την Χονδρική και το το Νόμισμα υποχρεωτικά, ενώ προαιρετικά τη Λιανική και την Ex Factory τιμή.

Image:HelpGreekStep2_5.jpg

Τέλος στον πίνακα θα περιλαμβάνονται όλες οι τιμές που θέλει να καταχωρήσει ο χρήστης για τις χώρες αναφοράς.

Image:HelpGreekStep2_6.jpg

Πατώντας «Επόμενο» δίνεται η δυνατότητα συνολικής εποπτείας της αίτησης Οριστική υποβολή αίτησης

Personal tools
βάση δεδομένων
γλωσσάρι