Οριστική υποβολή αίτησης

From CypDIS Online Help

Jump to: navigation, search

Όταν ο χρήστης καταχωρήσει όλη την απαραίτητη πληροφορία που απαιτείται για την αίτηση τιμολόγησης ενός φαρμακευτικού προϊόντος και ελέγξει την ορθότητά της, πρέπει να οριστικοποιήσει την αίτησή του.
Αν θέλει να επεξεργαστεί περαιτέρω την αίτηση του, επιλέγει «Επεξεργασία», ενώ για να αναζητήσει κάποια άλλη αίτηση επιλέγει "Αιτήσεις".

Image:HelpGreekStep3_1.jpg

Για να γίνει η ολοκλήρωση της αίτησης πρέπει να πατήσει Οριστική υποβολή. Από αυτή την ημερομηνία και μετά (ημερομηνία υποβολής) η αίτηση είναι διαθέσιμη στις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες και ο χρήστης δεν μπορεί να την διαγράψει ή να την επεξεργαστεί περαιτέρω. Αν τελικά επιλέγεί η «Οριστική υποβολή», τότε εμφανίζεται το εικονίδιο του PDF προκειμένου να εκτυπώθεί η αίτηση και αφού την υπογράφεί, να ταχυδρομήθεί στις Φ.Υ.
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών για λόγους ασφαλείας ο χρήστης πρέπει να πατήσει Αποσύνδεση.

Personal tools
βάση δεδομένων
γλωσσάρι