Ο λογαριασμός μου

From CypDIS Online Help

Jump to: navigation, search

Image:MyAccount_01.gif

Στο χώρο Ο λογαριασμός μου ο χρήστης μπορεί να τροποποιήσει ορισμένες λειτουργίες του συστήματος για προσωποποιημένη χρήση, στο παράδειγμα ο χρήστης προκαθορίζει τη γλώσσα συστήματος σε ελληνικά.Personal tools
βάση δεδομένων
γλωσσάρι