Προσθήκη νέας επαφής

From CypDIS Online Help

Jump to: navigation, search

Για την προσθήκη των στοιχείων μίας νέας επαφής, αρχικά καταχωρούμε το όνομα και το επίθετο του προσώπου και πατούμε το κουμπί Προσθήκη.

Image:AddContact_01.gif
Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται το γεγονός ότι η επαφή αυτή δεν έχει ξανακαταχωρηθεί γιατί το σύστημα κατά την αποθήκευση προβαίνει σε σχετικό έλεγχο.

Πληροφορίες:
Καταχώρηση στοιχείων επαφής
Χρήση βοηθητικών εικονιδίων και κουμπιών

[edit] Καταχώρηση στοιχείων επαφής

Στην αριστερή πλευρά της οθόνης, εμφανίζεται βοηθητικό block Στοιχεία επαφής που δίνει στο χρήστη τη δυνατότητα να καταχωρήσει ή και να τροποποιήσει πληροφορίες σχετικά με μία συγκεκριμένη επαφή.

Image:AddContact_02.gif

Οι πληροφορίες ταξινομούνται ως εξής:
Διοικητικά | Στοιχεία επικοινωνίας

κορυφή

[edit] Χρήση βοηθητικών εικονιδίων και κουμπιών

Image:Alert.gif Εμφανίζει στην οθόνη αριστερά block σχετικών συναγερμών
Image:Edit.gif Εμφανίζει βοηθητικό παράθυρο για επεξεργασία πληροφορίας
Image:Add.gif Προσθήκη νέας εγγραφής
Image:Delete1.gif Διαγραφή μίας εγγραφής
Image:Mandatory.gif Η καταχώρηση του πεδίου είναι υποχρεωτική

Εργαλειοθήκη πλοήγησης πίνακα
Image:SearchContact_02.gif
Τα κεντρικά τετράγωνα κουμπιά αντιστοιχούν στις σελίδες αποτελεσμάτων. Στο παράδειγμα υπάρχουν δύο σελίδες αποτελεσμάτων. Ο χρήστης βρίσκεται στη σελίδα 1 που είναι χρωματικά υπογραμμισμένη. Από αριστερά προς τα δεξιά, τα εικονίδια πλοήγησης είναι:
Πρώτη σελίδα | 4 σελίδες πίσω | Προηγούμενη σελίδα - Επόμενη σελίδα | 4 σελίδες μπροστά | Τελευταία σελίδα

κορυφή

Personal tools
βάση δεδομένων
γλωσσάρι