Προσθήκη DMF

From CypDIS Online Help

Jump to: navigation, search

Για την προσθήκη ενός νέου D.M.F. εισάγουμε όλα τα απαιτούμενα στοιχεία με τη χρήση της φόρμας Προσθήκη D.M.F.:

Image:AddDMF_01.gif

  • Ουσία | Επιστημονική ονομασία ουσίας
  • Τύπος | Βιολογικό, Κύριο αρχείο αντιγόνων εμβολίων, Κύριο αρχείο φαρμάκων
  • Αριθμός | Αριθμός εγγράφου
  • Κάτοχος | Εταιρία-κάτοχος
  • Ημ. καταχώρησης | Ημερομηνία καταχώρησης
  • Ημ. ενημέρωσης | Ημερομηνία ενημέρωσης
  • Ημ. αξιολόγησης | Ημερομηνία αξιολόγησης
  • Αξιολόγηση | Κείμενο αξιολόγησης

και πατούμε το κουμπί Προσθήκη.

[edit] Χρήση βοηθητικών εικονιδίων και κουμπιών

Image:Mandatory.gif Η καταχώρηση του πεδίου είναι υποχρεωτική

Personal tools
βάση δεδομένων
γλωσσάρι