Πωλήσεις

From CypDIS Online Help

Jump to: navigation, search

Η υπηρεσία Πωλήσεις δίνει στο χρήστη τη δυνατότητα επισκόπησης και διαχείρισης του αρχείου των πωλήσεων. Το αρχείο ενημερώνεται αυτόματα από την εφαρμογή Ηλεκτρονική υποβολή πωλήσεων με την οποία οι φαρμακευτικές εταιρίες καταχωρούν μέσω διαδικτύου τις πωλήσεις των προϊόντων για τα οποία οι φαρμακευτικές εταιρίες είναι κάτοχος αδείας κυκλοφορίας ή τοπικός αντιπρόσωπος. Η αναζήτηση των εγγραφών μπορεί να γίνει για ολόκληρο το έτος ή ανά περίοδο (τρίμηνο) έτους. Στο πεδίο Περίοδος εμφανίζονται όλες εκείνες οι χρονικές περίοδοι για τις οποίες έχουν καταχωρηθεί δεδομένα στην βάση δεδομένων των Φαρμακευτικών υπηρεσιών. Ο εξουσιοδοτημένος χρήστης της εφαρμογής έχει τη δυνατότητα να προσθέσει ή να τροποποιήσει εγγραφές του αρχείου πωλήσεων.
Personal tools
βάση δεδομένων
γλωσσάρι