Υποβολή αίτησης καθορισμού τιμής

From CypDIS Online Help

Jump to: navigation, search

Η εφαρμογή επιτρέπει την υποβολή αιτήσεων των φαρμακευτικών εταιριών προς τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες για καθορισμό της τιμής φαρμακευτικών προϊόντων. Η εφαρμογή Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων για Καθορισμό Τιμής είναι υπεύθυνη για την ορθή υποβολή των στοιχείων της αίτησης και χρησιμοποιείται από εξουσιοδοτημένους χρήστες που είναι εφοδιασμένοι με όνομα χρήστη/συνθηματικό για την ελεγχόμενη πρόσβαση τους στην εφαρμογή.
Ο χρήστης επιλέγει γλώσσα χρήσης της εφαρμογής (ελληνικά/αγγλικά), συμπληρώνει Όνομα χρήστη και Συνθηματικό και πατά το κουμπί Υποβολή.

Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την καταχώρηση πωλήσεων φαρμακευτικών προϊόντων θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων καθορισμού/αυξησης /μείωσης τιμής, κατόπιν αποστολής σχετικής εξουσιοδότησης από τον κάτοχο άδειας κυκλοφορίας.


Personal tools
βάση δεδομένων
γλωσσάρι